مشکل ما، با نیروهای محافظه‌کاری است که نسبت به کردها ناحقی تاریخی میکنند

در ماه مارس ارزیابی گسترده‌ای انجام خواهم داد می‌توان به منطقه ما نزد آنهایی که از من خاطره‌ای دارند رفت، همچنین تحقیق نمود، هر چند که در روستا و پیرامون بسیاری مرده‌اند، اما آنهایی که در قید حیات هستند و در رابطه با من خاطره دارند به آنها گوش فرا داده و فیلمبرداری، ضبط، و […]

می‌خواهند از طریق AKP، کوردها را تحت کنترل درآوردند

هیچ کس نمی‌تواند از بیان افکار من ممانعت کند. اگر به بهای مرگ هم باشد به بیان افکار خود ادامه خواهم داد. تشخیص‌های من در اینجا دستور نمی‌باشد، تحلیل جامعه‌شناختی است، تشخیص جامعه‌شناختی است. شباهت‌هایی میان کردستان و ایرلند وجود دارند. ایرلندی‌ها ما را بهتر می‌توانند درک کنند. من دارای فعالیت‌هایی [نوشته‌ها] در باره ایرلند […]

دستگیری‌ها، سیاسی و آگاهانه بوده و از حقوقی‌بودن به دور است

اگر می‌خواهید که تاریخ جمهوری ترکیه را تحلیل کنید، بایستی که رابطه میان اتحاد و ترقی، مصطفی کمال و مصطفی صبحی به طور صحیح مورد بررسی قرار گرفته و صحیح درک گردد. لازم به دانستن است که مصطفی صبحی از طرف چه کسانی و چگونه به قتل رسید، [یعنی] غرق شد. گفته می‌شود که مصطفی […]

با نیست‌انگاشتن اراده‌ كوردها چاره‌یابی تحقق نمی‌یابد

مگر ممکن است که مورد تازه‌ای وجود نداشته باشد؟! یعنی در این مرحله خبر تازه‌ای نیست، باید این مرحله بطور فشرده‌ای طی یکی‌دو ماه مورد بحث قرار گیرد. مقاله “هنری برکای” را از رادیو گوش كردم، پیشنهاد کرده که «اوباما» میانجی‌گری کند. چیزی متفاوت‌تر از گذشته وجود داشت؟ این یک نقشه تازه است؟ آیا آمریکا […]

اگر تصفیه را تحمیل کنند نتایج بسیار سنگینی به‌بار می‌آید

معلوم است که به شکل فشرده‌ای مباحث صورت می‌گیرند. آیا مجلس صلح دارای آنچنان ساختارهای نهادی و دایمی می‌باشد؟ صلح کاری است دشوار و جدی، به اندازه جنگ دشوار است. آیا این را می‌دانند؟ مجددا می‌گویم، کنفرانس صلح را مهم می‌بینم، از این رو، سلامم را به این کنفرانس تقدیم می‌دارم. لازم است این‌ها در […]