بیانیه‌ اوجالان و سه زندانی دیگر امرالی

 

این بیانیه روز ششم می 2019 از سوی وكلای اوجالان طی كنفرانسی مطبوعاتی به افكار عمومی اعلام شد. پیش از خواندن آن، وكلا اظهار داشتند كه این بیانیه‌، نه متن توافق‌نامه‌ است و نه مذاكره. دیدار وكلا با اوجالان، پس از هشت سال اجرای سیاست منزوی‌سازی انجام گرفت. متن بیانیه‌ اوجالان و دیگر زندانیان زندان امرالی بدین شرح است:

به افکار عمومی

در این مقطع تاریخی، نیاز به توافق اجتماعی گسترده‌ایست. برای حل مسائل، احتیاجی وافر به رویکرد گفتگو‌های دموكراتیک به دور از فرهنگ مخاصمه و جنگ وجود دارد.

ما می‌توانیم بحران‌های ترکیه و منطقه را نه با جنگ و ابزار شدت فیزیکی، بلکه با نیروی نرم، یعنی [توسل به] عقل، سیاست و فرهنگ حل کنیم.
ما بر این باوریم که در چهارچوب نیروهای سوریه دموكراتیک، مسائل سوریه به دور از فرهنگ جنگ، در شرایط موجود و در چهارچوب یکپارچگی سوریه با دستورالعمل دموكراسی محلی [خودگردانی‌] که در قانون اساسی ضمانت گردد قابل حل است. در این رابطه بایست حساسیت‌های ترکیه را مد نظر قرار داد.

ما با احترام به مقاومت رفقا در زندان و خارج از زندان، خاطرنشان می‌کنیم که باید به اقدامی که وضعیت جسمی آنان را با خطر مواجه کرده و به مرگ ایشان بیانجامد حذر نمایند. برای ما سلامتی عقلی، فیزیکی و روحیِ رفقا مقدم بر هر چیز دیگری است. همچنین بر این باوریم که ارزشمندترین موضع همانا تقویت ایستار فکری و روحی است.

ایستار ما در [زندان] امرالی، استقامت در تقویت روندی است که در قطعنامه نوروز ٢٠١٣ اعلام گردیده و تداوم آن به شیوه‌ای علنی است.
صلح شرافتمندانه و راه حل سیاست دموكراتیک برای ما مبنا می‌باشد.
برای تمام افرادی که مشتاق آگاهی از وضعیت ما در امرالی بوده و در فعالیت هستند، با احترام یاد کرده و در مراتب قدردانی خود را ابراز می‌داریم.»

 

عبدالله اوجالان، حاملی یلدرم، عومه‌ر خه‌یری کونار و فه‌یسه‌ل آکتاش


Notice: Undefined variable: meta_text in /home/abdullahocalan/public_html/fa/wp-content/themes/xwe/content-single.php on line 53